• 070-551 05 80
  • bengt.gson@hotmail.se

Adam – Alliansen Eskilstuna Damelit

Adam – Alliansen Eskilstuna Damelit

Uppdraget avslutat under 2020.

Är en allians för damelit idrottsföreningarna Eskilstuna Basket, Göksten BK och Eskilstuna United.

Uppdrag var att hjälpa ADAM att i första hand få ut ADAM kassar i butiker. Samt att ge butikerna support.
ADAM kassarna finns i följande butiker:
*Coop Extra Sveaplan
*ICA Nära Bron Kvicksund
Pengarna för kassarna går till föreningarnas damelit verksamheter. De får pengarna genom att göra aktiviteter i butikerna eller genom gemensamma aktiviteter.

Försäljning och support.

REFERENS
Göksten BK
Goksten@telia.com

Eskilstuna Basket, 016-124100
kansliet@eskilstunabasket.se

Eskilstuna United, 073-038 57 90
kansli@eskilstunaunited.se