• 070-551 05 80
  • bengt.gson@hotmail.se

Hjärta United

Hjärta United

Uppdraget avslutat 31 okt 2021.

Eskilstuna United jobbar med många olika CSR projekt. Under 2017 har vi jobbat med: Besök hos serviceboende i samarbete med Sparbanken Rekarne och Frivilligcentralen.
Besök i skolor och hos föreningar. Som var starten för Hjärta United

WORK UNITED

15 procentsarbetslöshet i kommunen! Vi glidtacklar den lokala arbetslösheten genom att identifiera företagens faktiska kompetensbehov & matcha långtidsarbetslösa personer från ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd uti faktiska arbeten.

RONJABOLLEN-

Glidtacklar hedersförtrycket och integrerar tjejer mellan 8-14 år. Barngrupp mellan18-25 tjejer, 1-2 ggr/veckan, Fysiskaktivitet, värderingsövningar (våld i nära relation, heder, kärlek). Genom fotboll som integrations verktyg skapar vi ”tryggaarenor” för tjejer som bor I resurssvaga områden runt om I kommunen.

CARE UNITED

Bekämpaensamheten& psykisk ohälsa hos våra äldre i seniorboendena Strigeln& Nålmakaren. Där våra
A-lagspelare fungerar som medmänniskor/extra resurser för äldre, där vi b.l.a genom för90+ gympa, IT-teknik, Gå Fotboll& långpromenader.

REFLECT UNITED

Detta är vår interna utbildningsplats där vi utbildar& stärkervåraungdomsspelareiolikaworkshopsbaseradeutmanandevärderingsövningar. Ämnen som behandlas är prestation ångest, krav, religion, kärlek, barnkonventionen, etc. Tanken är att vi utbildar samhällets framtidaledare& vi startar i våra egna ungdomsled.

hjarta-united-broschyr
hjarta-united-presentation
hjarta-united-swisch